warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Zorganizowanie wszystkich spraw, związanych z pogrzebem bliskiej osoby, bywa dla wielu problematyczna. Nie każdy wie dokładnie, czego dotyczą niezbędne w takiej sytuacji formalności, od czego należy zacząć lub do jakich instytucji się udać. Renomowany zakład pogrzebowy, na przykład zakladpogrzebowyolimp.pl powinien oczywiście pomóc w przeprowadzeniu większości z tych spraw, jednak mimo wszystko warto mieć świadomość, jak załatwić pochówek.

usługi pogrzebowe

Pierwsza kwestia wiąże się z uzyskaniem tzw. karty zgonu, czyli dokumentu, który jest potwierdzeniem przez lekarza śmierci danej osoby. Jeśli do zdarzenia doszło w szpitalu czy jakimkolwiek ośrodku opiekuńczym, wówczas to właśnie ta placówka zajmuje się wypisaniem takiego zaświadczenia, które daje upoważnienie do tego, by wybrany zakład pogrzebowy zajął się ciałem zmarłego i pozostałymi czynnościami organizacyjnymi. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy do śmierci doszło w domu – wówczas należy zadzwonić po pogotowie lub lekarza rodzinnego, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest potwierdzenie utraty życia. Uzyskana karta zgonu jest podstawą, by zawiadomić zakład pogrzebowy, z którego usług zdecyduje się skorzystać rodzina.

Następnie konieczne jest wystawienie aktu zgonu, czym z kolei zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego, odpowiadający miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Trzeba jednak pamiętać, by zrobić to w przeciągu maksymalnie trzech dni. Wystarczy zatem zgłosić się do odpowiedniego USC, mając ze sobą kartę zgonu wraz z dowodem tożsamości zmarłego i zgłaszającego śmierć. Często formalności te, podobnie jak kwestie związane z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego i miejscem na cmentarzu, pomaga załatwić zakład pogrzebowy, uzyskując wcześniej do tego odpowiednie upoważnienie klienta. W takim wypadku należy również dołączyć zaświadczenia o dochodach zmarłego.

Oczywiście trzeba także ustalić wszystkie szczegóły i zakres usług pogrzebowych firmy funeralnej, na którą zdecyduje się rodzina zmarłego. Zakład pogrzebowy roch-abel.pl, poza sprawami urzędowymi, zajmuje się wieloma innymi kwestiami, które warto uściślić. Chodzi tu o termin pogrzebu, jego formę (pochówek tradycyjny lub kremacja), przetransportowanie zwłok, dobór trumny lub urny, kwiaty, dekoracje, ewentualną oprawę muzyczną, nagłośnienie, wideorejestrację. Zakład pogrzebowy przygotowuje także oczywiście ciało zmarłego pod względem ubioru, uczesania czy makijażu. Warto pamiętać również o szczegółach, takich jak zredagowanie treści nekrologu i klepsydry oraz ich rozklejenie w okolicy lub umieszczenie np. w lokalnej prasie. W przypadku, gdy rodzina decyduje się na spopielenie ciała, zakład pogrzebowy również przeprowadza wszystkie czynności związane z ceremonią w krematorium.

loading
×