warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

zakład pogrzebowy wola

Wola jest jedna z głównych tzw. lewobrzeżnych (położonych na lewym brzegu Wisły) dzielnic Warszawy. Według badań z początku bieżącego roku tj. 2017 liczba ludności Woli to około 134 tysiące ludzi, czyli poziom średniej wielkości miasta w Polsce (więcej niż m.in. Grudziądz).
Wola podzielona jest na 8 rejonów: Koło, Odolany, Nowolipki, Ulrychów, Powązki, Młynów, Czyste, oraz Mirów. Świadczenie usług pogrzebowych na woli nie jest takie oczywiste, o czym przekonają się Państwo czytając ten artykuł.

Mieszkańcy tej warszawskiej dzielnicy są od zawsze dumni z niej i cieszy ich fakt, że ze względu na zabytki jest ona często odwiedzana przez turystów. To na terenie Woli znajdowały się słynne pola elekcyjne, gdzie Szlachta Polska dokonywała wyboru królów w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Do najważniejszych zabytków na Woli należy – Browar Haberbuscha, Budynek Zakładu Platerniczego, Dworzec kolejowy z muzeum kolejnictwa, Fort Sowińskiego, reduta Ordona, Pałacyki Biernackich i Bogusławskich i inne. Ważnymi obiektami są zabytkowe budowle sakralne kościołów i cerkwi oraz jedne z najbardziej znanych w Polsce nekropolii.

usługi pogrzebowe wola

Cmentarze na Woli

Ilość cmentarzy na Woli i odbywających się tam na co dzień ceremonii pogrzebowych może przyprawić o zawrót głowy osoby, które nie znają tej dzielnicy Warszawy. Najsłynniejsze cmentarze to : Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wolski, żydowski, Karaimski, Cmentarz ewangelicko-augsburski (luterański), Cmentarz ewangelicko-reformowany (kalwiński), Cmentarz Karaimski, Cmentarz mariawicki, Cmentarz Powstańców Warszawy, Cmentarz prawosławny, Muzułmański Cmentarz Kaukaski oraz Muzułmański Cmentarz Tatarski. Jak zatem świadczyć usługi pogrzebowe, aby nie zniszczyć tej przebogatej materii?

Rodzaje cmentarzy świadczą o dawnej wielokulturowości wśród mieszkańców Woli oraz o ich zróżnicowanych pochodzeniu etniczno-kulturowym. Dzięki wyjątkowości dzielnicy, możemy dziś podziwiać wyjątkowej urody nagrobki charakterystyczne dla kultur Polskich, Ruskich, Niemieckich, Karaimskich, Tatarskich, żydowskich i innych. Jak w tych warunkach świadczyć usługi pogrzebowe i cmentarne aby nie zepsuły one charakteru zabytkowych cmentarzy oraz nawiązywały do godności pochówków znanych polaków na tzw. Powązkach.

nagrobek

Zakłady pogrzebowe

Na terenie warszawskiej Woli działa kilkanaście firm pogrzebowych, jednak tylko jedna z nich dba o zachowanie przedwojennych standardów i dawnego ceremoniału pochówku. Dzięki działalności tej firmy Zakład Pogrzebowy Wola stał się symbolem kultury i jakości która towarzyszyła mieszczańskim i szlacheckim rodzinom jeszcze w XIX wieku.

Wiele osób może dziwić fakt że te zabytkowe cmentarze nie są zamknięte na nowe pochówki, ale po głębszym zapoznaniu się z działalnością wyróżniających się Domów Pogrzebowych na Woli zrozumiemy, że zapisują one kolejne rozdziały warszawskich elit i ich rodzin które zdecydowały się na pochówek w nowych częściach tych cmentarzy. Same ceremonie są bardzo okazałe, nie raz okraszone elementami nawiązującymi do XIX wieku – min. karawany konne, czy wojskowe lub honorowe asysty.

Wielu z mieszkańców Woli ukradkiem obserwuje te wyróżniające się w stolicy pogrzeby i czuje się dzięki temu jak w dawnych czasach. Zakłady pogrzebowe działające na terenie warszawskiej Woli, a przynajmniej najbardziej profesjonalna ich część, zasługują na wyrazy uznania i szacunku.

Tagi:usługi pogrzebowe, warszawa, wola

loading
×